Questions? 040 213 63 60 info@jouwnotaris.nl

Trouwen (huwelijkse voorwaarden)

Trouwen onder huwelijkse voorwaarden

Als je gaat trouwen is het heerlijk om te dromen. Kies je voor een traditionele bruiloft of knijp je er samen stiekem tussenuit? Na je trouwfeest begint je huwelijk pas echt. Dan is het belangrijk dat je kunt vertrouwen op een stevige basis. Jouw notaris begrijpt dat afspraken tussen jullie goed vastgelegd moeten worden. Dit doe je in huwelijkse voorwaarden.

Huwelijkse voorwaarden van jouw notaris

Trouwen onder huwelijkse voorwaarden klinkt misschien niet zo romantisch. Maar huwelijkse voorwaarden geven je zekerheid dat er goede juridische afspraken gemaakt zijn tussen jullie. Dat is bijvoorbeeld belangrijk als één van jullie een eigen bedrijf heeft. Of als je al eens getrouwd bent geweest. Maar ook bij overlijden of het einde van de relatie is het belangrijk dat een aantal zaken zwart op wit staan.

Jouw leven. Jouw huwelijk. Jouw notaris.

Bij jouw notaris staat jouw persoonlijke verhaal centraal. Jouw notaris luistert, stelt vragen, maakt duidelijk en geeft een eerlijk advies over de beste invulling van huwelijkse voorwaarden voor jullie situatie. Na ons gesprek krijg je de huwelijkse voorwaarden thuisgestuurd. Zo kun je alles rustig nalezen. Nog iets aanpassen? Geen probleem. Als de voorwaarden akkoord zijn, ondertekenen jullie de akte samen met de notaris op ons kantoor.

Wil jij ook een afspraak maken met jouw notaris voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden? Of liever meteen een offerte aanvragen? Notariskantoor Broekmans is bereikbaar op 040 – 213 63 60 of via ons contactformulier.

Wij kiezen voor huwelijkse voorwaarden van jouw notaris

 • We beschermen elkaar tegen de (financiële) risico’s van een eigen bedrijf
 • Er Is duidelijkheid over de verdeling van onze bezittingen als we gaan scheiden
 • We bepalen samen of en hoeveel van ons inkomen en spaargeld we willen delen
 • We kiezen zelf of we ontvangen schenkingen of erfenissen willen delen
 • We leggen vast of we na een scheiding de rechten op een ouderdomspensioen nog willen delen

DEEL DIT 

Bezoekadres
Mahatma Gandhilaan 4
5653 ML Eindhoven

Postadres
Postbus 763
5600 AT Eindhoven

T 040 213 63 60
E info@jouwnotaris.nl
KvK: 17180474

Mr. Pim Broekmans

Prenuptial Agreement

Marrying under prenuptial agreements

When you get married, it’s nice to dream. Will you have a traditional wedding, or will you elope? It’s only after the wedding that your marriage really starts. So it’s important you have a firm base to rely on. Your notary understands that agreements between you two have to be clearly recorded. This is done in a prenuptial agreement.

Prenuptial agreement by your notary

Getting married under prenuptial agreement doesn’t really fit with the romantic ideal of marriage. With a prenuptial agreement by your notary, you can be sure there are clear legal agreements between the two of you. This is important, for instance when one of you has their own company. Of if they’ve been married before. But also when one of you passes away or the relationship ends, it’s important to have a number of things in black and white.

Your life. Your marriage. Your notary.

At your notary, your personal story is key. Your notary listens, asks questions, clarifies, and gives you honest advice about the best options for your prenuptial agreement for your situation. After our conversation, the prenuptial agreement is sent to your home. So you can read through it in your own time. Want to make adjustments? Not a problem. If the conditions are agreed on, you both sign the prenuptial agreement with the notary at our office.

Would you also like to make an appointment with your notary to draft a prenuptial agreement? Or do you prefer to request a quote immediately? Call Broekmans Notary Office on (0031) 40 213 63 60, or fill in the contact form.

We choose a prenuptial agreement by your notary

 • We protect each other from the (financial) risks of owning a business
 • There is clarity on the division of our possessions if we ever separate
 • We decide together if and how much of our income and savings we share
 • We choose for ourselves if we share gifts and inheritances one of us receives
 • We record whether we still want to share the rights to old-age pension when we separate

SHARE THIS 

Visiting address
Mahatma Gandhilaan 4
5653 ML Eindhoven

Mailing address
Postbus 763
5600 AT Eindhoven

T +31 40 213 63 60
E info@jouwnotaris.nl
KvK: 17180474

Mr. Pim Broekmans

Trouwen (huwelijkse voorwaarden)

Trouwen onder huwelijkse voorwaarden

Als je gaat trouwen is het heerlijk om te dromen. Kies je voor een traditionele bruiloft of knijp je er samen stiekem tussenuit? Na je trouwfeest begint je huwelijk pas echt. Dan is het belangrijk dat je kunt vertrouwen op een stevige basis. Jouw notaris begrijpt dat afspraken tussen jullie goed vastgelegd moeten worden. Dit doe je in huwelijkse voorwaarden.

Huwelijkse voorwaarden van jouw notaris

Trouwen onder huwelijkse voorwaarden klinkt misschien niet zo romantisch. Maar huwelijkse voorwaarden geven je zekerheid dat er goede juridische afspraken gemaakt zijn tussen jullie. Dat is bijvoorbeeld belangrijk als één van jullie een eigen bedrijf heeft. Of als je al eens getrouwd bent geweest. Maar ook bij overlijden of het einde van de relatie is het belangrijk dat een aantal zaken zwart op wit staan.

Jouw leven. Jouw huwelijk. Jouw notaris.

Bij jouw notaris staat jouw persoonlijke verhaal centraal. Jouw notaris luistert, stelt vragen, maakt duidelijk en geeft een eerlijk advies over de beste invulling van huwelijkse voorwaarden voor jullie situatie. Na ons gesprek krijg je de huwelijkse voorwaarden thuisgestuurd. Zo kun je alles rustig nalezen. Nog iets aanpassen? Geen probleem. Als de voorwaarden akkoord zijn, ondertekenen jullie de akte samen met de notaris op ons kantoor.

Wil jij ook een afspraak maken met jouw notaris voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden? Of liever meteen een offerte aanvragen? Notariskantoor Broekmans is bereikbaar op 040 – 213 63 60 of via ons contactformulier.

Wij kiezen voor huwelijkse voorwaarden van jouw notaris

 • We beschermen elkaar tegen de (financiële) risico’s van een eigen bedrijf
 • Er Is duidelijkheid over de verdeling van onze bezittingen als we gaan scheiden
 • We bepalen samen of en hoeveel van ons inkomen en spaargeld we willen delen
 • We kiezen zelf of we ontvangen schenkingen of erfenissen willen delen
 • We leggen vast of we na een scheiding de rechten op een ouderdomspensioen nog willen delen

DEEL DIT 

Bezoekadres
Mahatma Gandhilaan 4
5653 ML Eindhoven

Postadres
Postbus 763
5600 AT Eindhoven

T 040 213 63 60
E info@jouwnotaris.nl
KvK: 17180474

Mr. Pim Broekmans

Prenuptial Agreement

Marrying under prenuptial agreements

When you get married, it’s nice to dream. Will you have a traditional wedding, or will you elope? It’s only after the wedding that your marriage really starts. So it’s important you have a firm base to rely on. Your notary understands that agreements between you two have to be clearly recorded. This is done in a prenuptial agreement.

Prenuptial agreement by your notary

Getting married under prenuptial agreement doesn’t really fit with the romantic ideal of marriage. But do you really want to share everything – including debts from before your marriage, inheritances and gifts? With a prenuptial agreement by your notary, you can be sure there are clear legal agreements between the two of you. This is important, for instance when one of you has their own company. Of if they’ve been married before. But also when one of you passes away or the relationship ends, it’s important to have a number of things in black and white.

Your life. Your marriage. Your notary.

At your notary, your personal story is key. Your notary listens, asks questions, clarifies, and gives you honest advice about the best options for your prenuptial agreement for your situation. After our conversation, the prenuptial agreement is sent to your home. So you can read through it in your own time. Want to make adjustments? Not a problem. If the conditions are agreed on, you both sign the prenuptial agreement with the notary at our office.

Would you also like to make an appointment with your notary to draft a prenuptial agreement? Or do you prefer to request a quote immediately? Call Broekmans Notary Office on (0031) 40 213 63 60, or fill in the contact form.

We choose a prenuptial agreement by your notary

 • We protect each other from the (financial) risks of owning a business
 • There is clarity on the division of our possessions if we ever separate
 • We decide together if and how much of our income and savings we share
 • We choose for ourselves if we share gifts and inheritances one of us receives
 • We record whether we still want to share the rights to old-age pension when we separate

SHARE THIS 

Visiting address
Mahatma Gandhilaan 4
5653 ML Eindhoven

Mailing address
Postbus 763
5600 AT Eindhoven

T +31 40 213 63 60
E info@jouwnotaris.nl
KvK: 17180474

Mr. Pim Broekmans