Questions? 040 213 63 60 info@jouwnotaris.nl

Erfdienstbaarheden

Erfdienstbaarheden goed geregeld

Heb je een prachtig huis op het oog? En ben je benieuwd wat er is geregeld met de buurman over de aanbouw die net iets over de perceelgrens is gebouwd? Als potentiële koper van een woning is het verstandig om vooraf informatie in te winnen. Jouw notaris bekijkt samen met jou welke erfdienstbaarheden er aan jouw droomhuis zijn verbonden.

Erfdienstbaarheden van jouw notaris

Misschien loop je al jarenlang over het pad van de buren om bij je huis te komen. Wat nu als zij verhuizen en de nieuwe buren komen je vertellen dat je geen gebruik meer mag maken van het pad? Het recht van overpad is misschien wel de bekendste erfdienstbaarheid. Het betekent dat je recht hebt om gebruik te maken van (een deel van) de grond van iemand anders. Voor het vastleggen of het opzeggen van een erfdienstbaarheid is een notariële akte nodig. Jouw notaris denkt met je mee over het vastleggen van erfdienstbaarheden in een solide notariële stuk.

Jouw leven. Jouw perceel. Jouw notaris.

Bij jouw notaris staat jouw persoonlijke verhaal centraal. Jouw notaris luistert en stelt vragen. Als niet meteen duidelijk is of er sprake is van een erfdienstbaarheid, kan jouw notaris een erfdienstbaarheidonderzoek laten uitvoeren door het Kadaster. Zo weet jij exact waar je aan toe bent.

Wil jij ook een afspraak maken met jouw notaris voor het vastleggen van erfdienstbaarheden? Of liever meteen een offerte aanvragen? Notariskantoor Broekmans is bereikbaar op 040 – 213 63 60 of via ons contactformulier.

Wij kiezen voor jouw notaris

  • De notaris neemt de tijd en legt alles in begrijpelijke taal aan ons uit
  • Jouw notaris onderzoekt voor ons welke erfdienstbaarheden aan ons droomhuis zijn verbonden
  • Afspraken tussen ons en onze buren worden vastgelegd bij de notaris, zodat er geen onenigheid ontstaat

DEEL DIT 

Bezoekadres
Mahatma Gandhilaan 12
5653 ML Eindhoven

Postadres
Postbus 763
5600 AT Eindhoven

T 040 213 63 60
E info@jouwnotaris.nl
KvK: 17180474

Mr. Pim Broekmans

Easements

Easements, properly arranged

Are you eyeing up a beautiful house? And are you curious about what the arrangements are with the neighbour about the annex that just passes the plot boundary? As a potential buyer of the house, you would do well to find out beforehand. Your notary helps you see what easements come with your dream house.

Easements by your notary

Maybe you’ve been using the neighbour’s path to reach your house for years. But what if they move and the new neighbours tell you that you can’t use their path anymore? Right of way is probably the best known easement. It means you have the right to use (part of) someone else’s plot. To record or cancel an easement, you need a notarial deed. You notary helps you decide on recording easements in a solid notarial document.

Your life. Your plot. Your notary.

At your notary, your personal story is key. Your notary listens, and asks questions. If it’s not immediately clear whether there is an easement, you notary can have an easement investigation carried out by the land registry. This will tell you exactly what the situation is.

Would you also like to make an appointment with your notary to record easements? Or do you prefer to request a quote immediately? Call Broekmans Notary Office on (0031) 40 213 63 60, or fill in the contact form.

We choose your notary

  • The notary takes the time to explain everything to us in plain language
  • Your notary investigates which easements come with our dream house
  • Agreements between us and the neighbours are recorded at the notary office, to prevent problems later on

SHARE THIS 

Visiting address
Mahatma Gandhilaan 12
5653 ML Eindhoven

Mailing address
Postbus 763
5600 AT Eindhoven

T +31 40 213 63 60
E info@jouwnotaris.nl
KvK: 17180474

Mr. Pim Broekmans

[:nl _i=”0″ _address=”0″ /][:en _i=”5″ _address=”5″ /][: _i=”10″ _address=”10″ /]