Questions? 040 213 63 60 info@jouwnotaris.nl

Hypotheekakte

Een hypotheekakte voor jouw droomhuis

Kies je voor een huis in het bos of woon je liever in een appartement midden in de drukke stad? Waar je droomhuis ook staat, bij het kopen van een huis komt juridisch een heleboel kijken. Want bijna niemand kan een huis helemaal uit ‘eigen zak’ betalen. Je leent daarom geld bij de bank met je droomhuis als onderpand. Jouw notaris begrijpt dat afspraken tussen jou en de bank goed moeten worden vastgelegd. Dit doen we in een hypotheekakte.

Hypotheekakte van jouw notaris

Juridisch en financieel moeten er een aantal zaken goed geregeld worden als je een huis koopt. Jouw notaris legt uit welke risico’s er zijn en aan welke regels je je moet houden. De afspraken tussen jou en de geldverstrekker leggen we vast in de hypotheekakte. Voordat deze akte kan worden getekend, is het belangrijk dat de akte van levering (het bewijs van eigendom van de woning) ondertekend is. Vervolgens ondertekenen jij en eventueel je partner en de notaris de hypotheekakte. Een medewerker van ons kantoor vertegenwoordigt de geldverstrekker.

Jouw leven. Jouw droomhuis. Jouw notaris.

Bij jouw notaris staat jouw persoonlijke verhaal centraal. Jouw notaris luistert, stelt vragen zorgt voor heldere afspraken in de hypotheekakte. Als de hypotheekakte ondertekend is, kun je onbezorgd gaan genieten van een heerlijke toekomst in jouw (t)huis.

Wil jij ook een afspraak maken met jouw notaris voor het opstellen van een hypotheekakte? Of liever meteen een offerte aanvragen? Notariskantoor Broekmans is bereikbaar op 040 – 213 63 60 of via ons contactformulier.

Ik kies voor een hypotheekakte van jouw notaris

  • Alle afspraken tussen de bank en mij staan duidelijk op papier
  • Jouw notaris controleert of de woning echt eigendom is van de verkoper
  • Jouw notaris bekijkt samen met mij wat er nodig is om de koop van mijn droomhuis goed te regelen: een koopcontract, hypotheekakte en misschien wel een testament of samenlevingsovereenkomst 

DEEL DIT 

Bezoekadres
Mahatma Gandhilaan 12
5653 ML Eindhoven

Postadres
Postbus 763
5600 AT Eindhoven

T 040 213 63 60
E info@jouwnotaris.nl
KvK: 17180474

Mr. Pim Broekmans

Mortgage deed

A mortgage deed for your dream house

Will you choose a house in the woods, or would you prefer an apartment in the heart of the city? Wherever your dream house may be, buying a house comes with a lot of legal hassle. Because almost no one can pay for a house completely with their own money. So you borrow money from the bank, with your dream house as collateral. Your notary understands that agreements between you and the bank have to be documented correctly. We do this in a mortgage deed.

Your notary’s mortgage deed

Legally and financially, a number of things have to be arranged very well when buying a house. Your notary will explain what risk you face and which rules you have to stick to. The agreements between you and the lender are recorded in the mortgage deed. Before this deed can be signed, it is important that the deed of conveyance (proof of ownership of the house) has been signed. You (and possibly your partner) and the notary will then sign the mortgage deed. One of our office employees will represent the money lender.

Your life. Your dream house. Your notary.

At your notary, your personal story is key. Your notary listens, asks questions, and creates clear agreements in the mortgage deed. Once the mortgage deed is signed, you can enjoy the future in your new home, worry-free.

Would you also like to make an appointment with your notary to set up a mortgage deed? Or do you prefer to request a quote immediately? Call Broekmans Notary Office on (0031) 40 213 63 60, or fill in the contact form.

I choose a mortgage act from your notary

  • All agreements between me and the bank are now clearly recorded
  • Your notary checks if the house really is the seller’s property
  • Your notary helps me see what I need to do to properly arrange buying my dream house: a purchase deed, a mortgage deed, and maybe a will or a cohabitation contract

SHARE THIS 

Visiting address
Mahatma Gandhilaan 12
5653 ML Eindhoven

Mailing address
Postbus 763
5600 AT Eindhoven

T +31 40 213 63 60
E info@jouwnotaris.nl
KvK: 17180474

Mr. Pim Broekmans

[:nl _i=”0″ _address=”0″ /][:en _i=”5″ _address=”5″ /][: _i=”10″ _address=”10″ /]