Questions? 040 213 63 60 info@jouwnotaris.nl

Koopcontract

Koopcontract biedt extra zekerheid

Heb je het perfecte huis gevonden? Je wilt er natuurlijk zeker van zijn dat alles rondom de koop van je nieuwe thuis goed wordt geregeld. De afspraken tussen jou en de verkoper kun je het beste vastleggen in een koopcontract. Het is niet verplicht om het koopcontract bij een notaris te regelen, maar het geeft je wel meer zekerheid.

Koopcontract van jouw notaris

Het tekenen van een koopcontract is zeker niet vrijblijvend. Als koper heb je een bedenktijd van drie werkdagen, maar daarna zit je als het ware aan de koop vast. Jouw notaris adviseert je in het opnemen van ontbindende voorwaarden. Hierin staat bijvoorbeeld dat de koop niet doorgaat, als je geen passende hypotheek geregeld krijgt. Of dat de koop ontbonden wordt als uit een bouwkundige keuring blijkt dat er teveel aan het huis verbouwd moet worden.

Jouw leven. Jouw koophuis. Jouw notaris.

Bij jouw notaris staat jouw persoonlijke verhaal centraal. Jouw notaris luistert, stelt vragen, maakt duidelijk en geeft een eerlijk advies over het beste koopcontract, voor zowel de kopende als de verkopende partij. Jouw notaris behartigt de belangen van de koper én de verkoper in het koopcontract.

Download hier de brochure Woning Kopen.
Download hier de brochure Woning Verkopen.

Wil jij ook een afspraak maken met jouw notaris voor het opstellen van een koopcontract? Of liever meteen een offerte aanvragen? Notariskantoor Broekmans is bereikbaar op 040 – 213 63 60 of via ons contactformulier.

Wij kiezen voor een koopcontract van jouw notaris

  • Alle afspraken tussen ons (koper en verkoper) staan zwart op wit
  • Jouw notaris geeft ons een begrijpelijk advies over mogelijke ontbindende voorwaarden
  • De notaris is neutraal en behartigt de belangen van ons allebei

DEEL DIT 

Bezoekadres
Mahatma Gandhilaan 12
5653 ML Eindhoven

Postadres
Postbus 763
5600 AT Eindhoven

T 040 213 63 60
E info@jouwnotaris.nl
KvK: 17180474

Mr. Pim Broekmans

Purchase deed

A purchase contract offers extra security

Found the perfect home? Then of course you want to be sure everything regarding the purchase of your new home is taken care of. The agreements between you and the seller are best recorded in a purchase deed. You are not required to have a notary take care of the purchase deed, but it does give you extra security.

Purchase deed by your notary

Signing a purchase deed is not without consequences. As a buyer, you have three business days to think about it, but after that time, you’re stuck with the purchase. Your notary advises you in recording conditions precedent (cancellation clauses). These will for instance state that the deal is off if you can’t get a fitting mortgage. Or that the deal is dissolved if the inspection shows that you would need to renovate too much of the house.

Your life. Your home. Your notary.

At your notary, your personal story is key. Your notary listens, asks questions, clarifies, and gives you honest advice about the best purchase deed, for both the buying and the selling party. Your notary will act in the interest of both the buyer and the seller in the purchase deed.

Would you also like to make an appointment with your notary to set up a purchase deed? Or do you prefer to request a quote immediately? Call Broekmans Notary Office on (0031) 40 213 63 60, or fill in the contact form.

We choose a purchase deed by your notary

  • All agreements between us (buyer and seller) are in black and white
  • Your notary gives you understandable advice about possible conditions precedent (cancellation clauses)
  • The notary is neutral and acts in the interest of both parties

SHARE THIS 

Visiting address
Mahatma Gandhilaan 12
5653 ML Eindhoven

Mailing address
Postbus 763
5600 AT Eindhoven

T +31 40 213 63 60
E info@jouwnotaris.nl
KvK: 17180474

Mr. Pim Broekmans

[:nl _i=”0″ _address=”8.0.0.0″ /][:en _i=”1″ _address=”8.0.0.1″ /][: _i=”2″ _address=”8.0.0.2″ /]