Questions? 040 213 63 60 info@jouwnotaris.nl

Samenlevingscontract

Samenwonen met een samenlevingscontract

Samenwonen is leuk en spannend. Het is een nieuwe stap in jullie leven ‘samen’. Maar samenwonen betekent niet dat jullie juridisch gezien worden als partners. Als je ongehuwd samenwoont, is er wettelijk niets geregeld. Toch zijn er veel situaties waarin het belangrijk is dat jullie wensen vastgelegd zijn. Bijvoorbeeld bij de komst van een kindje, overlijden van één van jullie of het einde van jullie relatie. Een samenlevingscontract biedt dan uitkomst.

Jouw leven. Jouw huwelijk. Jouw notaris.

Samenwonen zonder dat er iets op papier staat, is niet meer van deze tijd. Bij jouw notaris staat jouw persoonlijke verhaal centraal. Jouw notaris luistert, stelt vragen, maakt duidelijk en geeft een eerlijk advies over de beste invulling van een samenlevingscontract voor jullie situatie. Na ons gesprek krijg je het contract thuisgestuurd. Zo kun je alles rustig nalezen. Nog iets aanpassen? Geen probleem. Als de voorwaarden akkoord zijn, ondertekenen jullie het samenlevingscontract met de notaris op ons kantoor.

Download hier de brochure Samen Verder.

Wil jij ook een afspraak maken met jouw notaris voor het opstellen van een samenlevingscontract? Of liever meteen een offerte aanvragen? Notariskantoor Broekmans is bereikbaar op 040 – 213 63 60 of via ons contactformulier.

Wij kiezen voor een samenlevingscontract van jouw notaris

  • We leggen afspraken vast over de kosten van het huishouden
  • We bepalen samen wie onze gezamenlijke bezittingen erft als we allebei overlijden
  • We leggen de verdeling van onze spullen vast, voor als we uit elkaar gaan
  • We komen eerder in aanmerking voor belastingvoordelen en partnerpensioen

DEEL DIT 

Bezoekadres
Mahatma Gandhilaan 12
5653 ML Eindhoven

Postadres
Postbus 763
5600 AT Eindhoven

T 040 213 63 60
E info@jouwnotaris.nl
KvK: 17180474

Mr. Pim Broekmans

Family & Relationships

Living together with a cohabitation contract

Moving in together is fun and exciting. It’s a new step in your life ‘together’. But living together doesn’t always mean you are legally seen as partners. If you live together unmarried, there is no legal provision. But there are plenty of situations where it’s important to put your wishes on paper. For instance if you have a baby, if one of you passes away, or if your relationship ends. A cohabitation contract provides the solution.

Your life. Your marriage. Your notary.

Living together without any agreements in writing is a thing of the past. At your notary, your personal story is key. Your notary listens, asks questions, clarifies, and gives you honest advice about the best options for a cohabitation contract in your situation. After our talk, the contract is sent to your home, so you can read it again in your own time. Want to make adjustments? Not a problem. If the conditions are agreed on, you both sign the cohabitation contract with the notary at our office.

Would you also like to make an appointment with your notary to draft a cohabitation contract? Or do you prefer to request a quote immediately? Call Broekmans Notary Office on (0031) 40 213 63 60, or fill in the contact form.

 

We choose a cohabitation contract by your notary

  • We record agreements about the costs of housekeeping
  • We determine together who inherits our joint possessions if we both pass away
  • We record the division of our things, in case we break up
  • We are more likely to be eligible for tax advantages and partner’s pensions

 

SHARE THIS 

 

Visiting address
Mahatma Gandhilaan 12
5653 ML Eindhoven

Mailing address
Postbus 763
5600 AT Eindhoven

T +31 40 213 63 60
E info@jouwnotaris.nl
KvK: 17180474

Mr. Pim Broekmans

[:nl _i=”0″ _address=”0″ /][:en _i=”5″ _address=”5″ /][: _i=”10″ _address=”10″ /]