Questions? 040 213 63 60 info@jouwnotaris.nl

Leveringsakte

Leveringsakte voor officiële eigendomsoverdracht

De onderhandelingen zijn achter de rug. Het koopcontract is ondertekend. Je bent al druk bezig met het regelen van de verhuizing en het nadenken over de inrichting. Toch is je droomhuis nog niet van jou. Pas als de leveringsakte is ondertekend en alles is vastgelegd in het Kadaster, ben je écht eigenaar. Jouw notaris helpt je graag bij de officiële eigendomsoverdracht van je nieuwe woning.

Jouw leven. Jouw koopwoning. Jouw notaris.

Jouw notaris luistert, stelt vragen, onderzoekt en geeft advies. Voordat we de leveringsakte maken, onderzoeken we bijvoorbeeld of de verkoper écht eigenaar is van de woning. Ook gaan we na of jij en de verkoper voldoen aan alle afspraken die jullie hebben gemaakt in het voorlopige koopcontract. We zien erop toe dat de verkoper de woning, volgens afspraak, zonder hypotheek levert en dat jij de koopsom tijdig bij ons stort. Als alles in orde is, ondertekenen jij, de verkoper én de notaris de leveringsakte op ons kantoor.

Wil jij ook een afspraak maken met jouw notaris voor de officiële eigendomsoverdracht van jouw woning? Of liever meteen een offerte aanvragen? Notariskantoor Broekmans is bereikbaar op 040 – 213 63 60 of via ons contactformulier.

Wij kiezen voor een leveringsakte van jouw notaris

  • Jouw notaris controleert of de woning echt eigendom is van de verkoper
  • Jouw notaris ziet erop toe dat de koop van ons droomhuis juridisch en financieel goed verloopt
  • We krijgen advies over wat er nodig is om de koop van ons droomhuis goed te regelen: een koopcontract, hypotheekakte en misschien wel een testament of samenlevingsovereenkomst 

DEEL DIT 

Bezoekadres
Mahatma Gandhilaan 12
5653 ML Eindhoven

Postadres
Postbus 763
5600 AT Eindhoven

T 040 213 63 60
E info@jouwnotaris.nl
KvK: 17180474

Mr. Pim Broekmans

Deed of conveyance

Deed of conveyance for official transfer of ownership

The negotiations are done. The purchase contract has been signed. You’re already hard at work arranging the move and thinking about decorating. But your dream house isn’t really yours yet. Only when the deed of conveyance has been signed and everything is recorded in the land register will you really be the owner. Your notary is happy to help with the official transfer of ownership of your new home.

Your life. Your home. Your notary.

Your notary listens, asks questions, researches and gives advice. Before we draw up the deed of conveyance, we see if the seller is really the owner of the house. We also check whether you and the seller meet all the agreements you made in the provisional purchase deed. We see to it that the seller of the house, as agreed, delivers without mortgage and that you deposit the purchase price with us on time. Once everything is in order, you, the seller and the notary will sign the deed of conveyance at our office.

Would you also like to make an appointment with your notary for the official transfer of ownership of your house? Or do you prefer to request a quote immediately? Call Broekmans Notary Office on (0031) 40 213 63 60, or fill in the contact form.

We choose a deed of conveyance from your notary

  • Your notary checks if the house really is the seller’s property
  • Your notary sees to it that buying our dream house goes well legally and financially
  • We get advice on what we need to do to properly arrange the purchase of our dream house: a purchase deed, mortgage deed, and maybe even a will or a cohabitation contract.

SHARE THIS 

Visiting address
Mahatma Gandhilaan 12
5653 ML Eindhoven

Mailing address
Postbus 763
5600 AT Eindhoven

T +31 40 213 63 60
E info@jouwnotaris.nl
KvK: 17180474

Mr. Pim Broekmans

[:nl _i=”0″ _address=”8.0.0.0″ /][:en _i=”1″ _address=”8.0.0.1″ /][: _i=”2″ _address=”8.0.0.2″ /]